OZNAM

Vážení klienti,

 

oznamujeme Vám, že spoločnosť Technopol Services s.r.o na základe Opatrenia Úradu špeciálnej prokuratúry Slovenskej republiky zo dňa 26.06.2019 ukončila výkon činnosti správy, prevádzky a údržby objektu Technopol Centrum. Opatrenie prokurátora je pre nás záväzné a nie je možné za súčasného stavu vykonávať činnosť, ktorou sme boli zmluvne zaviazaní.

Z vyššie uvedeného dôvodu bola ukončená aj prevádzka všetkých reštauračných stredísk a kongresového centra v objekte Technopol Centrum.

Z uvedeného žiaľ vyplýva, že musíme pristúpiť k zrušeniu uzatvorených zmlúv a objednávok na akcie v kongresovom centre počnúc dňom 9.9.2019. Samozrejme, z objednaných alebo zazmluvnených akcií sa zaväzujeme vrátiť doteraz prijaté finančné plnenia.

Záverom by sme sa radi poďakovali za spoluprácu a Váš záujem o organizovanie akcií v priestoroch kongresového centra Technopol Centrum. Veľmi nás mrzí vzniknutá situácia, v ktorej sa ocitla naša spoločnosť bez akéhokoľvek pričinenia, alebo pochybenia. Aj napriek skutočnosti, že je poskytovaná novému správcovi max. možná súčinnosť, zaznamenávame šírenie nepravdy a poškodzovanie dobrého mena našej spoločnosti. Keďže sme takmer 20 rokov nepretržite poskytovali profesionálne komplexné služby v objekte Technopol Centrum k maximálnej spokojnosti klientov, považujeme toto konanie za účelový a nekompetentný prístup nového správcu objektu.

Prečo si vybrať práve nás

 • 15-ročné profesionálne skúsenosti kongresového centra v eventovom biznise
 • komplexné zabezpečenie kongresových služieb – priestor, technika, catering
 • výborná poloha a dostupnosť kongresového centra
 • bezproblémové a dostupné parkovanie
 • situovanie kongresových priestorov na samostatnom poschodí, nezasahujú do bežnej prevádzky centra
 • rozlohou rôzne a priestorovo variabilné konferenčné sály
 • klimatizácia
 • moderné technické vybavenie kongresového centra vrátane audiotechniky, tlmočníckych zariadení
 • samostatné zázemie (šatňa + kuchyňa) kongresových priestorov
 • priestranné foyer (registrácia účastníkov, prezentačné materiály, priestor pre občerstvenie a neformálne rozhovory)
 • možnosť usporiadať viac akcií súbežne bez obmedzenia dostupnosti technických a gastro služieb
 • kongresová reštaurácia – dostatočná kapacita, samostatná kuchyňa, kultivované priestory, umiestnenie v rámci kongresového centra

Pozrite si našu fotogalériu

Kontaktujte nás

Kongresové centrum: 02/682 86 272